Tarkastus- ja testaus

Tarkastus- ja testaustyö tehdään sovitun menettelyn ja ohjeiden mukaan asiakkaan spesifikaatioiden mukaisesti kalibroiduin mittalaittein. Vastaanottotarkastuksella varmistetaan aluksi ostomateriaalin laatu. Testaustyön suorittaa koulutettu henkilökuntamme kalibroiduilla mittalaitteilla.

Oikeat mitat ja arvot takaavat urvallisuuden, tarkkuuden ja luotettavuuden (LUE LISÄÄ)

Kaikissa valmistusprosesseissa oikeat mitat ovat avainasemassa, jotta tuote vastaa asiakkaiden laatuvaatimuksia. Mittauksilla voi olla myös turvallisuusnäkökohtia, ja tarkkuus sekä luotettavuus ovat keskeiset tekijät. Ajan mittaan kaikkien laitteiden mittaustarkkuus muuttuu jossain määrin, eivätkä niiden tulokset enää ole täysin luotettavia. Tämän vuoksi myös Tekotekniikan käyttämät mittalaitteet kalibroidaan säännöllisin väliajoin. Kalibrointiprosessissa näytön lukemia verrataan jäljitettäviin kansallisiin ja kansainvälisiin mittastandardeihin. Kalibrointia voidaan lyhyesti kuvata toimintana, jossa testattavaa laitetta verrataan tunnettuun viitearvoon:

– Kalibrointi varmistaa oikeat mittaustulokset ( tilavuus, pituus, sähköisyys, virtaus, paine, lämpötilat jne.)
– Tarkat ja luotettavat mittaukset säästävät kustannuksia
– Kalibrointi säilyttää tuotteen laadun korkeana ja yhdenmukaisena
– Viranomaismääräysten täyttäminen ja laatustandardit vaativat kalibrointia
– Kalibrointi varmistaa tuotannon optimoinnin ja kapasiteetin
– Kalibroinnilla varmistetaan turvallisuuteen liittyvät asiat/ominaisuudet

KALIBROINNIN LAIMINLYÖNNIN KUSTANNUKSET JA RISKIT
– Kalibrointien laiminlyönti voi johtaa suunnittelemattomaan tuotantoseisokkiin, laatuongelmiin tai tuotteiden takaisinkutsuihin
– Työntekijöiden turvallisuuden vaarantaminen
– Asiakkaiden / kuluttajien turvallisuuden vaarantaminen
– Toimiluvan menetys, jos viranomaismääräyksiä ei pystytä täyttämään
– Suorat taloudelliset menetykset

LAITTEIDEN TOIMITUS ASIAKKAALLE
Tekotekniikka on tunnettu tehokkaasta ja luotettavasta toiminnastaan. Tuote etenee nopeasti suunnittelupöydältä tuotantoon ja valmiina tuotteena asiakkaalle. Asiakas voi valita itselleen sopivimman kuljetusmuodon ja –yhtiön, mutta tarvittaessa käytössä ovat Tekotekniikan luotettavat sopimuskumppanit. Otamme aina toimituksissamme huomioon eri maiden pakkauskäytännöt. Lisäksi toimituksen kulkua voidaan valvoa seurantakoodin avulla.