Sertifikaatit

Kone- tai laitevalmistajien on nykyisin entistä huolellisemmin otettava laitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa huomioon myös ympäristönäkökohdat, energiankulutus ja lainsäädäntö. Tekotekniikassa laitteet ja osakokoonpanot valmistetaan aina asiakkaan dokumenttien ja työohjeiden mukaisesti ISO 9001-2015 ja ISO 13485-2016 laatujärjestelmiä noudattaen ja valmistusprosessin puhtausvaatimukset täyttäen. Järjestelmällisellä ja tarkasti valvotulla toiminnanohjausjärjestelmällä varmistamme, että valmistamamme tuotteet täyttävät aina asiakkaan vaatimukset, laatustandardit ja viranomaismääräykset.
ISO 9001 on kansainvälisesti tunnetuin laadunhallintastandardi, jonka avulla yritykset voivat palvella asiakkaitaan paremmin ja varmistaa, että tuotteet ja palvelut täyttävät aina niin asiakkaiden kuin viranomaistenkin vaatimukset. ISO 9001 -sertifioinnilla on merkittävä rooli kestävän liiketoiminnan toteuttamisessa, koska virheiden ja poikkeamien vähentäminen säästää kustannuksia. Sertifikaatti on luotettava osoitus siitä, että yritys toimii asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä.

ISO 13485:2016 -standardissa määritellään vaatimukset laadunhallintajärjestelmälle käytettäväksi organisaatioissa, joilla on tarve osoittaa kykynsä tarjota lääkinnällisiä laitteita ja niihin liittyviä palveluita, jotka säännönmukaisesti täyttävät asiakkaiden ja viranomaisten vaatimukset. Organisaatio voi liittyä yhteen tai useampaan lääkinnällisen laitteen elinkaaren vaiheeseen, kuten suunnitteluun ja kehittämiseen, tuotantoon, varastointiin ja jakeluun, asennukseen, huoltoon samoin kuin lääkinnällisiin laitteisiin liittyvien palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja tuottamiseen (esim. tekninen tuki).

Suomen Vahvimmat -sertifikaatti kertoo asiakkaille, yhteistyökumppaneille, luotottajille ja muille sidosryhmille, että yhteistyö yrityksen kanssa on kestävällä pohjalla. Sertifikaatin avulla yritys voi erottua kilpailijoista, kerätä positiivista huomiota ja vahvistaa brändimielikuvaansa. Suomen Vahvimmat sertifikaatti myönnetään vain parhaista parhaille yrityksille, jotka ovat täyttäneet sertifikaattiin oikeuttavat tiukat ehdot ja korkean Rating Alfa -luottoluokituksen.


Kaikkien johtamisen standardien käyttö laajenee maailmalla sekä Suomessa. Laadunhallinnalla pyritään järjestelmällisesti parempaan toimintaan, jolloin asiakkaat ovat tyytyväisempiä, henkilökunta voi paremmin, toiminta on taloudellisempaa, kannattavampaa, tehokkaampaa ja kestävämpää – ja riskejä on vähemmän. Laadunhallinta on koordinoitua toimintaa organisaation suuntaamiseksi ja ohjaamiseksi laatuun liittyvissä asioissa eli käytännössä organisaation johtamista. Sertifioitu laatujärjestelmä auttaa työyhteisöä tehostamaan toimintaansa ja tunnistamaan myös tavanomaiseen toimintaan ja poikkeustilanteisiin liittyvät vaaratekijöitä.


Olisiko materiaalihankinnan ja kokoonpanon ulkoistaminen yrityksellenne
tuottavin ratkaisu?