Kokoonpanoprosessi

Otamme täyden vastuun uuden tuotteen kokoonpanosta, joka suoritetaan aina asiakkaan dokumenttien ja työohjeiden mukaisesti ISO 9001-2015 ja ISO 13485-2016 laatujärjestelmää noudattaen. Tekotekniikka pyrkii pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, jotta asiakkaan prosesseista olisi mahdollisimman laaja ja kattava ymmärrys. Näin varmistetaan yhteistyön sujuvuus ja usein myös merkittävää ajansäästöä tuotantoprosesseissa. Sopeutamme oman roolimme aina asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten mukaan, komponenttien hankinnasta ja osakokoonpanosta lopullisen, valmiin instrumentin kokoonpanoon ja testaukseen.

Kokoonpanoratkaisujen suunnittelu- ja valmistusprosessi (LUE LISÄÄ)

Uusi projekti käynnistetään tehtävän määrittelyvaiheella, jossa kartoitetaan asiakkaan tarpeet. Yhdessä asiakkaan kanssa sovimme, mikä ratkaisu parhaiten toimii asiakkaan kokoonpanoprosesseissa. Tekotekniikka tarjoaa kokemustaan kokoonpanoprosessien kehittämisestä, kun taas asiakkaalla on tarkka kokonaiskuva omista tuotteistaan. Määrittelyvaiheessa selvitetään myös tilattavan laiteratkaisun toimintaan liittyvät erityisvaatimukset. Esimerkiksi laitteiden osien asennustarkkuus tai –järjestys vaikuttavat niiden ominaisuuksiin.
Kokoonpanoratkaisujen suunnittelu- ja valmistusprosesseissa kuuntelemme tarkasti asiakastamme. Käytössämme on sekä suunnittelussa että valmistuksessa nykyaikaiset välineet ja mittalaitteet, jotka osaavan henkilökunnan käsissä takaavat korkealaatuisen, asiakkaan vaatimukset täyttävän lopputuloksen. Tyypillisessä kokoonpanotyössä yhdistyy mekaanisten, sähköisten ja pneumaattisten elementtien muodostama kokonaisuus. Kokoonpano suoritetaan omissa tuotantotiloissamme ja tarvittavat materiaalit hankimme toimittajaverkostomme avulla. Tekotekniikan laiteasentajilla on pitkä kokemus mekaanisten ja elektromekaanisten laitteiden ja järjestelmien kokoonpanosta. Henkilöstömme toimii tiiviissä yhteistyössä asiakkaan ja materiaalitoimittajaverkoston kanssa.

PROJEKTINHALLINTAA TILAUKSESTA TOIMITUKSEEN
Projektinhallinta on yhteistyötä ja tarkasti valvottua toimintaa, ja tilaus-toimitus –prosessi varmistaa tuotteen oikea-aikaiset toimitukset asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Lähtötietoina ovat asiakkaalta saadut ennusteet ja tilaukset, tuloksena vahvistetun tilauksen mukaiset tuotteen toimitukset niihin liittyvine asiakirjoineen. Toiminnanohjausjärjestelmällä voidaan seurata eri projekteja alusta loppuun ja näin varmistetaan, että materiaalihankinnasta alkaen toimitaan sovittujen aikataulujen mukaisesti.

– asiakkaan dokumenttien ja työohjeiden mukaisesti
– noudattaen laatujärjestelmiä ISO 9001-2015 ja ISO 13485-2016.