OSAHANKINTA

Kehitämme ja laajennamme osahankintaverkostoamme jatkuvasti. Toiminnan tehokkuutta pidetään yllä oikeaaikaisella ja avoimella tiedonkululla sekä asiakkaittemme että osahankintaverkostomme välillä.

Lisätietoa

KOKOONPANO

Käytössämme on sekä suunnittelussa että valmistuksessa nykyaikaiset välineet ja mittalaitteet, jotka osaavan henkilökunnan käsissä takaavat korkealaatuisen, asiakkaan vaatimukset täyttävän lopputuloksen.

Lisätietoa

TESTAUS

Tarkastus- ja testaustyö tehdään asiakkaan kanssa sovitun menettelyn ja ohjeiden mukaan. Testaustyön suorittavat koulutetut henkilöt kalibroiduilla mittalaitteilla. Mittalaitteidemme tarkkuus varmistetaan säännöllisin väliajoin tehtävällä kalibroinnilla.

Lisätietoa
Osahankinta

GLOBAALI MATERIAALIHANKINTAKustannustehokas ja luotettava.

Ammattitaitoinen henkilökuntamme kehittää myös uusia innovaatioita ja komponentteja, jotka voivat tuoda huomattavaa lisäarvoa tuotantoprosesseihin.

Laitekokoonpano

Laite- ja osakokoonpanoProjektinhalllintaa tilauksesta toimitukseen.

Laiteasentajillamme on pitkä ja laaja-alainen kokemus mekaanisten ja elektromekaanisten laitteiden ja järjestelmien kokoonpanosta ja testauksesta.

Testaus

Tarkastus ja testausKalibroinnilla varmistettu.

Tarkat ja luotettavat mittaukset säästävät kustannuksia ja kalibrointi varmistaa oikeat mittaustulokset ( tilavuus, pituus, sähköisyys, virtaus, paine, lämpötilat jne).

Olisiko materiaalihankinnan ja kokoonpanon ulkoistaminen yrityksellenne
tuottavin ratkaisu?